Om klubben


VIS UNDERMENU

Principper

Samværspolitik

Hvorfor en samværspolitik

Der er flere årsager til at indføre en samværspolitik.

 1. Børn og unge skal kunne føle sig trygge i skiklubben
 2. Forældre skal kunne føle sig trygge ved at sende deres børn og unge af sted
 3. Vore trænere og ledere skal kunne føle sig trygge ved at fungere i skiklubben

 

Samværspolitikken udleveres til ledere, instruktører, medlemmer og forældre. Samværspolitikken skal forefindes på hjemmesiden.

Undgå misforståelser.

Alle skal være opmærksomme på ikke at bringe sig i en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden.

 

Samværspolitikken om fatter:

 • Børneattester
 • Omgangsform
 • Alkohol – rygning – euforiserende stoffer.

 

Børneattester

Der skal indsendes børneattester for alle ledere over 15 år, der har med børn og unge under 15 år at gøre.
Der bliver indhentet børneattester for alle instruktører over 15 år.
Der bliver indhentet børneattester for instruktører under 15 år, det kvartal, de fylder 15 år.
Nye instruktører, ledere, bliver checket ved første ”ansættelse”.
Ved manglende samtykke ophører samarbejdet omgående.

 

Hvis en attest er positiv, sendes til omgående til D.I.F., som derefter professionelt varetager oplysningerne. Alle negative attester registreres hos formanden med navn og dato, og med bemærkning om, at der ikke var belastende oplysninger. Herefter vil de blive destrueret.
Attesterne vil kun blive behandlet af Formanden og sekretær, som har tavshedspligt og kan straffes, såfremt oplysninger videregives.

 

Krænkelser

Hvis du som instruktør har mistanke om, at der foregår krænkende adfærd, skal du omgående kontakte bestyrelsen.

 

Omgangsform

 • Alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer er rollemodeller og taler ordentligt til hinanden og til medlemmerne.
 • Instruktører klæder ikke om eller bader med børn og unge af modsatte køn.
 • Seksuel chikane under enhver form er forbudt.
 • Chikane og mobning er ikke acceptabelt og skal påtales.
 • Én instruktør sover ikke alene med et barn eller et ungt medlem på en tur.
 • Kropslig kontakt og berøringer i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst er en naturlig del af træningen.

 

Alkohol

Ved arrangementer, ture og fester følges gældende lovgivning.

 

Rygning

Følger gældende lovgivning.

 

Euforiserende stoffer

Accepteres ikke. Såfremt et barn eller ung indtager euforiserende stoffer på ture, vil vedkommende omgående blive sendt hjem på forældrenes regning.

 

Uhensigtsmæssig opførsel

Såfremt et barn eller en ung ikke retter sig efter turleder eller instruktørs anvisninger vedr. opførsel på skiture, underrettes forældre om hændelsen. Såfremt opførslen er til fare for turens afvikling kontaktes forældre med henblik på, at barnet/den unge kan sendes hjem på forældrenes regning.

 

Vedtaget af Bestyrelsen

Den 13.1. 2010

gixmo.dkHobro Skiklub | Gyvelvej 3 | 9500 Hobro | CVR: 29583498 | Tlf: +45 30270485 | nielsleth@live.dk