Om klubben


VIS UNDERMENU

Klubbens historie

Efter nogle rigtig flotte snevintre midt i 70-erne med masser af skiløb på bakkerne bag Søndertoften var det naturligt for en skifanatisk tilflytter fra København, født i Norge med ski på benene, at mene, at Hobro skulle have en skiklub. Som det så ofte sker, var også en anden gruppe mennesker i Hobro med nu afdøde Søren Ebert Nielsen som initiativtager i gang med samme planer. Heldigvis opdagede vi, at vi gik med de samme planer og blev hurtigt enige om at gå sammen i et fælles initiativ. Fremmødet til den stiftende generalforsamling lovede godt for klubben. Bente Nielsen blev klubbens første og indtil nu eneste formand og Søren Ebert Nielsen kom i bestyrelsen. Han blev Skiklubbens første redaktør af Skinyt. Hobro Skiklub kom hurtigt op på 100 medlemmer, men har siden da langsomt vokset sig til den nuværende størrelse på godt 450 medlemmer.

 

De første klubaktiviteter

De 2 første vintre lovede godt. Der kom meget sne og skiklubben kunne holde skiskole hver onsdag ved bakkerne bag Søndertoften. Der blev etableret langrendsløjpe i Østerskoven, og der blev løbet slalom i Haredalen ved Vester Bakker og også i Apotekerskoven kunne vi løbe ”alpint”.
Skigymnastik var også på programmet fra starten.

langrend.jpg

Klubmesterskaber i langrend, Østerskoven januar 1982

Uge 7-ture

Sneen blev borte i Danmark og i 1982 arrangerede vi den første skitur til udlandet til Østrig. Abtenau blev valgt, da det er et skiområde for både langrendsløbere og alpinister. Det år drillede vejret også i Østrig, så regnen silede ned ved ankomsten. Alpinbakkerne havde fin sne og dermed endte samtlige deltagere på skiskole med slalomudstyr. Samtlige uge 7-ture kom derefter til at gå til et alpinområde udenfor Danmark. Skiklubben har været i Norge, Østrig, Italien, Frankrig, og Canada. I 1993 sågar til Slovakiet, hvor turen gik til Jasna. En tur fyldt med minder for deltagerne og synlige spor på de ridsede ski.

lojpen.jpg

 

Skiliften

Blandt de unge medlemmer var et stærkt ønske om at få en skilift. Formanden syntes, det var lidt unødvendigt, men min far på 75 år, som i 25 år havde været Formand for Dansk Skiforbund og en klog leder sagde: ”Det skal I anskaffe til børn og unge, så vil de løbe meget mere på ski.” Det viste sig at være et godt råd. Skiliften har været et af skiklubbens vigtigste aktiver. Takket være de gode sneår forud, viste det sig, at en importør havde indkøbt en transportabel skilift til Danmark. Den var produceret i Tjekkoslovakiet, oprindelig beregnet til at medbringe ved helikopterskiløb, men det var lige sagen for en dansk skiklub. Hobro Kommune Sparekassen i Hobro og Himmerlandsbanken kunne se ideen og gav støtte så liften kunne indkøbes i 1982.

 

lift.jpg

Hvornum kom på landkortet

Skoleinspektør Knud Larsen, der var i bestyrelsen, kendte til en bakke i Hvornum, som viste sig at være ideel til begynder og børneskiløb. Vi døbte det Hvornum Alpincenter, lidt for sjov, men sådan har bakken heddet lige siden. Nytilkomne synes måske nok, vi har taget munden lidt fuld, men Hvornum alpincenter er indtil videre Hobro Skiklubs alpine samlingssted, når der er sne.

slib.jpg

 

Rold Skov langrendsspor

I 2006 anlagde Skov og Naturstyrelsen i Rold Skov et større flot langrendsløjpenet. Skiklubben har været aktiv i det stiftede Rold skov skilaug. I vinteren 2010 var der så meget sne, at langrendsløjperne gav masser af aktivitet på sne. Et resultat af langrendsløjperne er også, at klubben har fået nye langrendsinteresserede medlemmer og langrend som disciplin er blev opprioriteret.

 

Skiklub, hyggeklub eller idrætsforening?

Indtil nu har der aldrig været tvivl i Skiklubbens bestyrelse. Skiklubben er en idrætsforening, der dyrker breddeidræt, men også ønsker at udvikle eliteløbere på det plan, som det nu engang er muligt med base i Danmark. Siden Kristian Kristensen i 1984 blev den første Hobroskiløber på sejrskamlen ved et Danmarksmesterskab, har vi i de fleste år haft deltagere til de danske mesterskaber og mange er kommet hjem med medaljer og pokaler. Efter 1987 besluttede skiklubben at opgive at vente på sne i Danmark. Vi indså, at træningen og konkurrencerne måtte foregå i udlandet, så vi kunne planlægge sæsonen og træningen imod faste tidspunkter. De åbne Nordkredsmesterskaber blev derefter hvert år flyttet til Sverige eller Norge og i forbindelse med OL i Lillehammer besluttede Danmarks Skiforbund at etablere elitecenter på det olympiske center ved Hafjell, hvor Hobro skiklub i de seneste år har været flot repræsenteret med en meget stor børne/juniorgruppe. Ved det danske mesterskab i alpine discipliner i 2010 deltog ikke mindre end 25 skiløbere fra Hobro Skiklub. Kvitfjell nord for Hafjell er sammen med Hafjell den nordiske destination for alpint skiløb.

lober.jpg

 

Jagten på den perfekte skibakke

Først var der bakkerne bag Søndertoften, så Haredalen, så Apotekerskoven, så Hvornum alpincenter, men drømmen om den helt supergode bakke med god længde og fald blev ved med at spøge. Gunnar Schack, klubbens mangeårige medlem fik en plan. Der måtte kunne etableres skibakke i Østerskoven på den gamle kælkebakke, ”Djævlebakken”. Bestyrelsen var med på ideen. Et stort planerings og rydningsarbejde gik i gang. Hjemmeværnet hjalp med at sprænge træstubbe bort. En flot skibakke tog form, elektromotordrevet skilift blev indkøbt (heldigvis billigt), vi så os om efter en snekanon, men ak! Vejrguderne satte en stopper for projektet – et kolossalt regnskyl sendte al den tilkørte jord ud til alle sider og det enorme arbejde, der var lagt i projektet var spildt. 

bakke.jpg

 

Skibiksen

Mange mennesker tror, at man skal være en dygtig skiløber for at være medlem af en skiklub. Hobro skiklub har som et hovedmål haft, at ændre denne opfattelse. Det er netop begyndere, der bør melde sig i skiklubber for at få del i de fordele, der ligger i at få undervisning og vejledning. Et vigtigt middel til at opnå dette mål har vist sig at være ”Skibiksen”. Skiudstyr kan være dyrt, bestyrelsen besluttede derfor for mange år siden at investere i skiudstyr til udlån til juniorer og begyndere. Skibiksen har udviklet sig til at være et af skiklubbens vigtigste tilbud til medlemmerne. Nis Juhl har stået for dette udlån/udleje, der økonomisk hviler i sig selv, men igennem hele perioden har givet mulighed for passende udskiftning og modernisering. Hos Nis har hundredvis af medlemmer igennem årene fået kyndig vejledning i skisportens muligheder.

 

Kontakten til medlemmerne

Skinyt, skiklubbens medlemsblad, var i de første mange år klubbens vigtigste kontaktmulighed til medlemmerne. De første år havde vi et flot blad, men da Søren Ebert forlod redaktørposten måtte bestyrelsen selv i gang med skrivemaskine, saks og klister. Fotokopimaskinen var da heldigvis opfundet. Et af klubbens medlemmer Keld Mouritsen , der var grafiker fik det heldigvis så svært med bladets udseende, at han tilbød sig som redaktør. Skinyt fik et professionelt udseende og da Keld efter mange års flot frivillig indsats valgte at stoppe, var vi heldige, at endnu et par klubmedlemmer, Mona og Henrik Winther tilbød sig som redaktører. Efter Mona og Henrik fik vi kontakt til Mogens Holst, som siden har været SkiNyt redaktør. Annoncer skal der til for at få en ordentlig økonomi, Klubbens nye struktur med et sponsorudvalg står for denne opgave.

 

Hjemmesiden

www.hobroskiklub.dk sorterer under det nye kommunikationsudvalg. Hjemmesiden, som er så vigtig for hurtig kommunikation til medlememrne er under evig forbedring og der kræves en stor frivillig indsats for at holde siden løbende àjour.

 

Skigymnastik, stavgang, folkerul og rulleskøjtetræning

folkerul.jpg

Helårsaktiviteter uden sne. Interessen for skiløb er i de sidste 27 år eksploderet i Danmark og dermed også bevidstheden om, at det er vigtigt at fortræne for at undgå skader. Takket være mange dygtige frivillige ledere, har det været muligt at tilbyde ”barmarksaktiviteter hele året bortset fra sommerferien.

 

 

 

Uddannelse af skiinstruktører

Ingen skiklubtur uden instruktion har altid været et ufravigeligt ønske – nærmest krav. Skiklubben har derfor som et af sine mål haft uddannelse af instruktører. Takket være Den Danske Skiskole og en fornuftig tilskudsordning i Hobro og senere Mariagerfjord  kommune har det været muligt at uddanne en relativt stor flok instruktører, der kan tage med på klubbens ture. Et af Skiklubbens vigtigste formål er at lære medlemmerne at løbe på ski. Det har betydet, at alle vore skiture har tilbudt skiinstruktion med danske skiinstruktører. God instruktion er også den største garanti for at undgå skader på ski. Skadestatistikken på klubbens ture taler sit tydelige sprog. Mange medlemmer på mange skiture og meget få skader.

 

Hobro Alpine Skiteam

Begrebet ”racere” opstod i 1990. Igen var der dygtige fremsynede frivillige ledere med Leo Libak Nielsen og Henrik Christensen i spidsen, der fik den gode ide, at lave aktiviteter for børn, når forældrene var til skigymnastik. I 1992 tog det nuværende koncept form og der er nu i Hobro skiklub en stor gruppe børn og unge, der mødes om torsdagen og fortræner til skisæsonen.Målet er at udvikle en konkurrencebredde gruppe, der kan deltage i de nationale kredskonkurrencer og Danmarksmesterskaber. Som det ser ud nu, er der nogle af de dygtigste unge, der måske en dag vil være at finde ved i World Cup sammenhæng. Flere af de unge dygtige skiløbere har prøvet kræfter med konkurrencer både på nationalt og internationalt niveau. Flere af de unge løbere er eller har været optaget på Danmarks Skiforbunds talenthold. Ungdomsarbejdet er en stor udfordring. Der skal hele tiden tænkes nyt og tænkes på, hvordan man kan fastholde de unge løberes interesse for at være med.


racerne.jpg

Racerne: store rulledag i 2002. Hobro Racingteam.

 

Seniorer

Skiløbere holder sig godt, nu er flere af de, der var med til at starte klubben blevet pensionister. Der bliver endnu mere tid til spændende oplevelser på ski og udfordringen med at etablere aktiviteter for seniorerne er der fokus på.

undervisning.jpg

 

Ny struktur

I 2009/11 gennemgår klubben en organisationsændring. Selve vedtægtsændringen er foretaget på generalforsamlingen i 2010, men implementeringen af den nye struktur er en udfordring og et arbejde, der vil tage tid. Det skal udvikle sig efterhånden, som der arbejdes. Ændringen skulle gøre et generationsskifte lettere og forhåbentlig også gøre arbejdet som frivillig leder mere attraktivt. Der er nedsat 6 udvalg med 6 bestyrelsesmedlemmer som formand. Formand, kasserer og sekretær er ikke formand for et udvalg, men kan være medlem, ligesom man også kan være med i flere udvalg efter ens interesse.

/Bente Nielsen, afgået formand for Hobro Skiklub

gixmo.dkHobro Skiklub | Gyvelvej 3 | 9500 Hobro | CVR: 29583498 | Tlf: +45 30270485 | nielsleth@live.dk