Om klubben


VIS UNDERMENU

Handelsbetingelser

Beskrivelse af handelsbetingelser ved brug af kort. Beskrivelse vil også fremgå ved anvendelse af kort-betaling.

Generelt

Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i ganske særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder / bestyrelsen.
Der modtages betaling fra flg. korttyper:

Dankort dankortlogo.jpg

Visa Dankort

Visa Visa_Point_of_Sale_for_light_background.jpg

VisaElektron Visa_Electron_Point_of_Sale.jpg

MasterCard mastercard.jpg

Maestro maestro.jpg

JCB jcb.jpg

Danske Netbetaling

Nordea Netbetaling.

Særlig information om VISA-electron og Maestro: Det er ikke mulig at benytte kort af type Maestro og Visa Electron til abonnementsbetaling! Du skal derfor ikke tilvælge abonnement ved betaling af kontingent!

 

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler - f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Hobro Skiklub er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Hobro Skiklub må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (år), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Hobro Skiklub er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Hobro Skiklub eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til næste forfaldsdag. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Hobro Skiklub ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Hobro Skiklub har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Hobro Skiklub indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.hobroskiklub.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Hobro Skiklub, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Hobro Skiklub som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Hobro Skiklub gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Hobro Skiklub fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Hobro Skiklub

Gyvelvej 3

9500 Hobro

CVR-nr: 29583498

Tlf.: +45 30270485

E-mail: nielsleth@live.dk
Hobro Skiklub | Gyvelvej 3 | 9500 Hobro | CVR: 29583498 | Tlf: +45 30270485 | nielsleth@live.dk